Het kabinet Rutte III is voornemens het aantal belastingschijven vanaf 2019 terug te brengen van 4 naar 2. Er komt dan een laag tarief van 36,93% voor inkomens onder de € 68.800,00 en een hoog tarief van 49,5% voor inkomens vanaf € 68.800,00.

Het kabinet wil het percentage van de maximale hypotheekrenteaftrek de komende jaren verder verlagen van naar 36,93%. Dit zou dus oorspronkelijk geleidelijk gebeuren in stapjes van 0,5% per jaar. In het regeerakkoord is echter besloten om de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 versneld af te bouwen. Tussen 2020 en 2023 gaat de aftrek daarom met 3% per jaar omlaag. Vanaf 2023 is dan het tarief van 36,93% bereikt.

Een opvallend plan in het Regeerakkoord is dat het nieuwe kabinet vanaf 2020 niet alleen de aftrek van hypotheekrente wil afbouwen, maar dit ook wil voor veel meer aftrekposten. In het lijstje van aftrekposten waarvoor de aftrek zal worden beperkt tot de eerste schijftarief, staan de zelfstandigenaftrek, stakingsaftrek en de MKB-winstvrijstelling, de aftrekbare kosten voor de eigen woning, alimentatie, giften en de terbeschikkingstellingsvrijstelling.