Het belastingjaar 2018 kenmerkt zich vooral door indexatie van bestaande getallen en een gebrek aan grote fiscale veranderingen.

In Box 1 zijn de schijfgrenzen licht verhoogd. Het tarief in schijf 2 en 3 is 0,05% verhoogd terwijl die in schijf 4 met 0,05% is verlaagd. De aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning zijn in schijf 4 aftrekbaar tegen 49,5% (was 50%). Het eigenwoningforfait is 0,05% verlaagd. Dit geldt voor alle woningen die meer waard zijn dan € 12.500,00.

In box 3 is het forfaitaire rendement op sparen en beleggen aangepast. Op sparen is het forfaitaire rendement in 2018 0,36% (was 1,63%) en op beleggen 5,38% (was 5,39%). Daarnaast zijn de schijfgrenzen van box 3 aangepast. Bedragen tot en met € 70.800,00 (was € 75.000,00) worden belast in de eerste schijf en bedragen tot en met € 978.000,00 (was € 975.000,00) in schijf 2. De schenkingsvrijstellingen zijn verhoogd. Ook de bekende € 100.000,00 vrijstelling bij een schenking voor de eigen woning is verhoogd naar € 100.800,00.